buskupptagn aug 2009 117

Välkomna

Välkomna till AB Granquists Plantskola. Vi är en partiplantskola som producerar vedartade växter för gardencenter, entreprenadföretag och kommunala parkförvaltningar.

SAMSUNG DIGIMAX A503

Just nu

Nu förbereder vi oss med årets katalog. All krukodling ligger ner i täta, prydliga rader och täckta med skydd över sig och en del träd har grävts upp och flyttats in i kylen för vinterlagringen.

aloha 1

Mars

På plantskolan håller vi just nu på i hallen med sortering och buntning av barrotade växter, inpackning av träd i krukor mm.
Chaufförerna hämtar hem plantor från våra kontraktsodlare. I verkstaden sker översyn av alla maskiner inför säsongen.

PLANTERINGSRÅD
Ni missar väl inte våra utförliga planteringsråd?
De finns uppe i menyn. Rosor, bärbuskar, perenner mm.