Bella Rosa – polyantha

Bella Rosa – polyantha

Svenskt namn:
 polyantha

  • Busken har ett brett, tätt, upprätt växtsätt med dekorativa läderartade blad
  • Blommar med rosa fyllda blommor i klasar
  • Svagt doftande
  • Zon 1-4