Klätterväxter

Svenskt namn: storblommig klematis Beskrivning: Blommar både på fjolårsved och på årets långskott Vita blommor i juni-juli. Purpur (mörkt) färgade ståndare Trivs bäst i fuktig jord Lämplig som klängande på spaljé, murar och träd Sol-halvskugga. Vid plantering skugga rothalsen. Vindskyddande lägen Höjd 3-4 m Zon 1-4  ...

Svenskt namn: klematis Blommar rikligt med dubbla violettröda klockformade blommor Växer kompakt och hängande Starkt doft Marktäckare Återblommar på årsskotten Halvskugga - skugga Zon 1 - 4 (5) ...