Nyheter

Svenskt namn: doorenbossnöbär Brett, upprättväxande växtsätt med överhängande grenar  Små, vita till lilarosa blommor i juni - juli Intensivt lilarosa frukter i aug Lämplig i grupper eller tillsammans med perenner Sol - skugga Höjd 1 - 1,5 m Zon 1 - 3 ...