Clematis macropetala

Clematis macropetala

Svenskt namn:
 kronklematis

  •  Höjd ca 3 m
  • Kalkrik, genomsläpplig jord
  • Medelstora, ljusblå blommor i maj-juni
  • Klängande växtsätt
  • Zon 1-5