E-planta

E-plantsystemet har sedan 1990 samlat de bästa växterna under samma etikett. Idag finns det över 90 arter och sorter med E-status.

E-plantornas många positiva egenskaper gör att allt fler projektörer begär E-plantor.

Fördelar

  • Utvalda för svenska förhållanden.
  • Provodlade i Sverige.
  • Artäkta och sortäkta.
  • Sjukdomsfria.
  • Svenskodlade i takt med svenskt klimat.