Euonymus fortunei rad ‘Emerald’n Gold’

Euonymus fortunei rad ‘Emerald’n Gold’

Svenskt namn:
Klätterbenved

Beskrivning:

  • En buske med gulbrokiga, städsegröna blad.
  • Föredrar fuktig, humus- och näringsrik jord. Lämplig till stenpartier, slänter och beklädnad av murar och trädstammar pga buskens brett, nedliggande eller klättrande växtsätt.
  • Sol-djup skugga. Anspråkslös. Tål industrimiljö.
  • Höjd 0,2-0,4 m. Bredd 0,6-1 m. c/c 60-80 cm.
  • Zon 1-4.