Om Granquists

Vi producerar växter för offentliga förvaltningar, entreprenadföretag och gardencenters.

Vi har ett mycket brett sortiment och satsar på att odla växter med hög kvalité, svensk proveniens och använder virusfritt material.

Vi följer de gällande IP-regler som är applicerbara på vår typ av verksamhet.

Alla barrotade växter kan levereras från vårt kyllager när som helst under vår och höst. Under sommaren levererar vi även från vårt stora sortiment av containerodlade växter. En förlängning av försäljningssäsongerna, en säkrare etablering och mindre svinn är argument som talar för containerodlade växter.

Snabba leveranser kan ske med våra egna lastbilar och bidrar dessutom till en säker etablering. För en säker leverans måste ordern vara oss tillhanda senast måndag om leverans skall ske samma vecka.

Våra lastbilar trafikerar södra och mellersta Sverige minst en gång i veckan. Övriga Sverige trafikerar vi med inhyrda bilar.

flygbild 1 130606 (2)