Sambucus racemosa ‘Sutherland Gold’

Sambucus racemosa ‘Sutherland Gold’

Svenskt namn:
flikbladig druvfläder

  • Gulvita blommor i klasar
  • Guldgula blad
  • Kraftigt växtsätt
  • (ev frukter är oätliga = endast Sambucus nigra-sorter är ätliga)
  • Höjd ca 2,5 m
  • Zon 1-6