Sorbus aucuparia var. edulis

Sorbus aucuparia var. edulis

Svenskt namn:
Sötrönn

Beskrivning:

  • Träd med tät väl sammanhållen krona.
  • Stora röda ätliga frukter. Något sötare än vanlig rönn.
  • Bra parkträd och till planteringar i hårdgjorda ytor.
  • Höjd 6-8 m.
  • Zon I-VI.