Björnbär – Thornless Evergreen

Björnbär – Thornless Evergreen

Snabb och starkväxande klängväxt utan taggar.

Mycket varierande bärstorlek/avkastning.

Bären är goda att göra saft och marmelad på.

Zon I-IV.